Jednym z ważniejszych elementów utrzymania wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych w warsztatach jest zapewnienie czystości atmosfery roboczej. Wszelkiego rodzaju lotne zanieczyszczenia, będą wywierać silnie negatywny wpływ na jakość realizowanych prac. Przedostają się one bowiem bezpośrednio do strefy nakładania lakieru, gdzie mieszając się z mgiełką lakierniczą, osłabiają jakość powłoki lakierniczej. Przejawia się to zarówno w kwestiach typowo estetycznych, jak również w kwestiach technicznych. Powłoka lakiernicza jest w tym przypadku gorszej jakości, mniej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Dlatego też, zapewnienie wychwytywania wszystkich pojawiających się, lotnych zanieczyszczeń będzie tutaj kluczowe dla osiągnięcia wysokiego poziomu jakości realizowanych prac.

Filtracja zewnętrzna.

Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu będzie oczywiście filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. W tym celu należy zastosować odpowiedniej jakości filtry kieszeniowe, montowane na wlotach powietrza w systemie wentylacji. Pozwoli to na przechwycenie zdecydowanie większej części zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Niemniej jednak, należy zdawać sobie sprawę z tego, iż pewna ich część przedostanie się do wnętrza warsztatu, a poza tym, wewnątrz warsztatu, także powstają zanieczyszczenia lotne, które trzeba będzie skutecznie wychwycić oraz odizolować od strefy roboczej.

Zanieczyszczenia wewnętrzne. Skąd się biorą?

Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego pojawiają się w warsztacie regularnie. Pochodzą one przede wszystkim z kruszących się podłóg i tynków betonowych, jak również z niektórych elementów drewnianych czy też z korodujących elementów stalowych. Oczywiście w wielu przypadkach mamy możliwość zabezpieczenie się przed tego typu zanieczyszczeniami, chociażby poprzez nakładania na tynki czy tez stalowe i drewniane elementy odpowiednich farb. Niemniej jednak nie uda nam się nigdy w stu procentach wyeliminować źródła powstawania tych zanieczyszczeń. Dlatego też, należy tutaj zastosować odpowiedniej klasy, wewnętrzne filtry warsztatowe przeznaczone dla lakiernictwa. Będą one gwarantować usuwanie wszystkich, lotnych, unoszących się wewnątrz warsztatu zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość realizowanych prac.

Wewnętrzne filtry warsztatowe.

Wśród tego typu filtrów wyróżnić należy poszczególne ich typy, a będą to filtry sufitowe, ścienne i podłogowe. Bardzo ważną rolę odgrywać filtr sufitowy dla lakierników. Wynika to z faktu tego, iż spora część lotnych zanieczyszczeń będzie w pierwszej kolejności unosić się pod sam sufit, by po pewnym czasie, swobodnie opadać na stanowiska robocze. Jeśli zastosujemy tutaj odpowiedniej klasy filtry sufitowe, będziemy mieć możliwość przechwycenia zanieczyszczeń osiadających na suficie i związanie ich w wewnętrznej strukturze filtrów. To z klei pozwoli nam osiągnąć wysoki poziom czystości atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym.