utwardzanie klejów promieniowaniem UV

Utwardzanie klejów promieniowaniem UV to obecnie jedno z lepszych rozwiązań stosowanych w wielu branżach produkcyjnych. Przede wszystkim, pozwala nam na osiągnięcie znacznego skrócenia czasu, niezbędnego do pełnego utwardzenia spoiny klejowej i osiągnięcia przez nią pełni właściwości fizykochemicznych. Sam proces klejenia nie jest w tym przypadku specjalnie skomplikowany i w zasadzie niczym nie różni się od innych procesów klejenia nie wykorzystujących utwardzania UV. Możemy więc powiedzieć, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV jest rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, toteż nie powinna nas dziwić wysoka popularność tego rozwiązania.

Jakie korzyści niesie za sobą utwardzanie klejów promieniowaniem UV?

Tak jak już wspomnieliśmy, jest to technologia wyjątkowo korzystna z wielu względów. Jednakże najważniejsze jest w tym przypadku to, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV pozwala na znaczne skrócenie czasu utwardzania spoiny klejowej. Poza tym mamy do czynienia także z innymi korzyściami, które wszystkie, razem wzięte, przekładają się na bardzo dobrą technologię, zapewniającą konkretne, wymierne korzyści.

  • Krótki czas utwardzania spoiny – osiągnięcie pełni właściwości fizykochemicznych spoiny możliwe jest do osiągnięcia nawet w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Oczywiście jest to uzależnione od typu zastosowanego kleju, mocy lampy UV, oraz wielkości samej spoiny.
  • Długi czas żywotności kleju – większość klejów przeznaczonych do utwardzania promieniowaniem UV, wykazuje czas żywotności na poziomie około 60 minut. Oznacza to, iż od aplikacji kleju, mamy aż 60 minut czasu, zanim konieczne będzie jego utwardzenie. Jeśli nie zostanie ono jednak przeprowadzone, trzeba będzie klej usunąć i całą spoinę przygotować na nowo.
  • Niskie koszty – relatywnie, koszty wykonania jednej spoiny są bardzo niskie.

Przygotowanie spoiny do utwardzania.

Warto tutaj także podkreślić, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV, nie jest w żadnym razie procesem nadmiernie skomplikowanym technologicznie. Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy oczyścić i odtłuścić, oraz usunąć wszelkie nierówności i zadziory. Na tak przygotowane płaszczyzny należy nanieść równomierną warstwę kleju oraz klejone elementy ze sobą połączyć. Teraz pozostanie jedynie utwardzanie. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne systemy typu UV do utwardzania spoin klejowych. Możliwe jest wykorzystanie ręcznych urządzeń UV, jak i przemysłowych pieców UV, przystosowanych do pracy na liniach produkcyjnych. Trzeba więc podkreślić, iż jest to technologia jak najbardziej przemysłowa, dostosowana do pracy na liniach produkcyjnych.

Podsumowanie.

Warto więc powiedzieć sobie, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV jest bardzo korzystne głównie ze względu na znaczne skrócenie czasu utwardzania spoin. Jeśli możliwe jest osiągnięcie pełni właściwości fizykochemicznych spoiny w ciągu nawet kilkunastu sekund, to jest to wyraźny progres na tle standardowego utwardzania spoin, zajmującego niejednokrotnie kilka a nawet kilkanaście godzin. Trzeba więc przyznać, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV, jest rzeczywiście technologią przynoszącą bardzo wymierne korzyści.