Ładowanie akumulatorów opartych na ołowianych ogniwach galwanicznych zatopionych w roztworze kwasu siarkowego, wymaga szczególnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa. Przede wszystkim, w trakcie ładowania wydziela się tutaj wodór, który jest gazem skrajnie wysokiej łatwopalności, a w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Trzeba więc zagwarantować tutaj sprawną wentylację pomieszczenia w którym realizowany jest proces ładowania. Niezbędne są także odpowiednie systemy detekcji wodoru, aby na bieżąco wychwytywać nadmierne jego stężeniu i natychmiastowo usuwać go do atmosfery, minimalizując tym samym zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe.

Systemy detekcji wodoru.

systemy detekcji wodoru

Przede wszystkim, kluczowym elementem będzie tutaj prawidłowe podejście do zagadnienia zagrożeń. Podstawowym błędem, powtarzanym w bardzo wielu zakładach (głównie ze względu na ograniczenie kosztów), jest brak wydzielenia osobnego pomieszczenia do ładowania baterii trakcyjnych. To największe zagrożenie, bowiem wydzielany wodór rozprzestrzenia się po całym obiekcie, trafia do miejsc w których przebywają pracownicy. Wszędzie też może dojść do zapłonu. Dlatego też kwestią kluczową jest przygotowanie odrębnego pomieszczenia, wyposażonego w niezbędne systemy detekcji wodoru. Dzięki takiemu podejściu, zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe może zostać zneutralizowane, oczywiście przy założeniu, iż cały system będzie działać w stu procentach prawidłowo. Poza tym oczywiście, pomieszczenie akumulatorowni powinno być przygotowane w konkretny sposób, aby cały proces ładowania baterii trakcyjnych mógł być prowadzony w wyjątkowo bezpieczny sposób. Warto na te kwestie zwrócić szczególną uwagę, bowiem to pozwoli osiągnąć bezpieczne warunki pracy na całym zakładzie.

Niezbędne wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

stojaki na akumulatory kwasowo-ołowiowe w pomieszczeniu akumulatorowni

Wspomnieliśmy powyżej o wyposażeniu pomieszczenia akumulatorowni, które przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa procesu ładowania baterii trakcyjnych. Poniżej przedstawiamy wobec tego listę niezbędnych elementów, które zapewniają w tym zakresie maksymalny poziom zabezpieczenia.

  • Systemy detekcji wodoru – o czym już wspominaliśmy powyżej
  • System wentylacji – uruchamiany automatycznie na 100% wydajności w chwili wykrycia nadmiernego stężenia wodoru w atmosferze wewnętrznej.
  • Niezależna instalacja elektryczna
  • Nie iskrząca instalacja oświetlenia
  • Dopływ bieżącej wody

Poza tym należy tutaj podkreślić, iż pomieszczenie akumulatorowni powinno być wykończone materiałem kwasoodpornym zarówno na ścianach jak i na podłodze. Wynika to z faktu tego, iż w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek akumulatora podczas ładowania, wydzielać będzie się kwas siarkowy, a to substancja silnie żrąca. Dlatego też, należy się przed jej działaniem zabezpieczyć w maksymalny, możliwy do osiągnięcia sposób.

Prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni będzie zapewniać nam 99% bezpieczeństwa w procesie ładowania akumulatorów. Dlatego też, warto ponieść większe koszty na takie przygotowanie pomieszczenia, aby ostatecznie, wszystkie zagrożenia zostały w maksymalnym zakresie zneutralizowane.