Współczesne branże produkcyjne sięgają po coraz bardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne w wielu przypadkach. Jednym z takich przypadków, jest trwałe łączenie ze sobą różnych elementów przy pomocy wykonywania spoin klejowych. Obecnie w tym przypadku stosuje się nowoczesne kleje, które utwardzane są poprzez poddanie ich działaniu promieniowania UV. Technologia ta jest bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Warto więc powiedzieć sobie o niej nieco więcej, gdyż może się okazać, iż także w naszej branży będzie sprawdzać się wyśmienicie. Zapraszamy więc do przyjrzenia się technologii z nieco bliższej odległości.

Jak wygląda klejenie z zastosowaniem utwardzania spoin promieniowaniem UV?

Przede wszystkim, trzeba tutaj przyznać, iż jest to technologia stosunkowo prosta w obsłudze. Samo klejenie nie odbiega w niczym od klejenia z zastosowaniem tradycyjnych klejów. Jedyną różnicą jest to, iż w tym przypadku trzeba dodatkowo zastosować odpowiedni promiennik UV do zastosowań przemysłowych, aby przeprowadzić proces utwardzania spoiny.

Samo przygotowanie do klejenia jest bardzo proste. Powierzchnie klejonych przedmiotów należy starannie oczyścić i odtłuścić, oraz zadbać o usunięcie wszelkich zadziorów. Tak, aby nakładane warstwy kleju były idealnie równomierne. Klej należy nakładać na obydwie płaszczyzny klejone. Ostatecznie po dociśnięciu klejonych elementów mamy jeszcze nawet do 60 minut czas, zanim konieczne będzie utwardzanie spoiny. Mamy więc do czynienia z dość dobrym czasem żywotności kleju w tym przypadku. Ostatecznie, poprzez zastosowanie odpowiedniego promiennika UV, możemy utwardzić spoinę. Samo utwardzanie jest bardzo szybkie i może w niektórych przypadkach zajmować zaledwie 10 sekund. Możliwe jest więc wdrażanie tej technologii na stosunkowo szybkie linie produkcyjne.

Jakość lamp UV i ich wpływ na jakość spoinowania.

Jedną z kluczowych kwestii, którym należy tutaj poświęcić sporo uwagi, jest utrzymanie promienników stosowanych do utwardzania w dobrym stanie technicznym. Niezbędny będzie więc regularny serwis lamp UV. Chodzi tutaj o to, aby za każdym razie, spoina była utwardzana równomiernie na całej szerokości. W przeciwnym bowiem przypadku, część szybciej utwardzana będzie powodować naprężenia na części wolniej utwardzane, przez co jej trwałość zostanie znacznie obniżona. Jeszcze na etapie utwardzania można więc doprowadzić do wstępnego osłabienia jakości spoin. Kluczowe będzie więc stałe i regularne serwisowanie posiadanych lamp i żarników UV, aby utrzymać jakość spoinowania na wysokim poziomie.

Powyższa kwestia jest jedną ze zdecydowanie najważniejszych na które powinniśmy w tym przypadku zwrócić uwagę. W zasadzie trudno znaleźć inne problemy podczas wykorzystywania tej technologii. Jedynie poprzez niedopatrzenia w kwestii sprawnej pracy lamp UV, możemy doprowadzić do osiągnięcia słabszych jakościowo spoin.