skuteczne odwadnianie igłofiltrami

Skuteczne odwadnianie igłofiltrami, jest możliwe do osiągnięcia jedynie przy zastosowaniu odpowiednio dobranego zestawu igłofiltrowego. Aby tego dokonać, koniecznością jest skrupulatna analiza sytuacji i określenie wymagań, dotyczących zestawu. W każdej bowiem sytuacji będziemy mieć do czynienia z innymi warunkami odwadniania. Jeśli jednak dobierzemy odpowiednią ilość igłofiltrów o prawidłowo dopasowanej średnicy, i oczywiście wystarczająco wydajny agregat pompowy, skuteczne odwadnianie igłofiltrami będzie w zasadzie tylko formalnością.

Czego wymaga skuteczne odwadnianie igłofiltrami?

Tak jak już wspomnieliśmy, w tym przypadku, kluczową kwestią będzie prawidłowy dobór całego zestawu igłofiltrowego. Każdy jego element będzie mieć istotny wpływ na możliwość osiągnięcia odpowiedniej wydajności odwadniania. Należy podkreślić, iż kompletny zestaw igłofiltrowy składa się z trzech elementów, a są to:

  • Igłofiltry – specjalne rury PCV, z jednej strony zakończone perforowaną częścią roboczą, którą igłofiltr jest wprowadzany do gleby. Trzeba prawidłowo dobrać średnicę igłofiltra tak, aby możliwe było odsysanie danej ilości wody gruntowej z gleby.
  • Kolektory ssawne – do których podłączane są igłofiltry. Średnica powinna odpowiadać ilości igłofiltrów o danej średnicy. Tak, aby możliwe było transportowanie konkretnej ilości wody gruntowej.
  • Agregat pompowy – czyli serce instalacji, wytwarzające podciśnienie zapewniające możliwość odbierania wody gruntowej przez igłofiltry. Powinien zapewniać wydajność, umożliwiającą wytworzenie podciśnienia w instalacji, oraz skuteczny transport wody na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Widzimy więc, iż skuteczne odwadnianie igłofiltrami, jest w pewnym zakresie wymagające. Musimy starannie dopasować wszystkie elementy zestawu igłofiltrowego tak, aby zapewnić maksymalny poziom wydajności odwadniania.

Dobór agregatu.

Szczególnie istotny ze względu na skuteczne odwadnianie igłofiltrami jest prawidłowy dobór agregatu pompowego. Chodzi tutaj nie tylko o jego wydajność, choć jest to jeden z najważniejszych aspektów. W przypadku agregatu musimy zwrócić uwagę na jeszcze inne czynniki. Jest to urządzenie, które w przypadku odwadniania igłofiltrami, będzie pracować w ruchu ciągłym. Jeśli więc będzie pracować w bezpośrednim sąsiedztwie pracowników, może wpływać a na komfort ich pracy poprzez ciągły hałas. Dlatego też, w takich przypadkach, zastosowanie znajduje odpowiednia, wyciszona, spalinowa pompa igłofiltrowa. Dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnej zabudowy, możliwe jest ograniczenie natężenia poziomu generowanego w trakcie pracy agregatu hałasu, do nawet 65 dB. Taki poziom hałasu jest już całkiem nieszkodliwy dla pracowników, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pompy.

Podsumowanie.

Należy więc pamiętać, iż skuteczne odwadnianie igłofiltrami to przede wszystkim prawidłowe dopasowanie całej instalacji do konkretnej sytuacji odwadniania. Musimy starannie dopasować igłofiltry, agregat pompowy oraz kolektory ssawne. Tak, aby wydajność odpompowywania wody gruntowej stała na maksymalnie wysokim poziomie.