Wykonywanie instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych czy też mieszkaniach to jedno. Zupełnie inaczej natomiast przedstawia się wykonywanie instalacji w przedsiębiorstwach. Wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, lokale gastronomiczne, magazyny, wymagają zupełnie odmiennego podejścia do wykonania instalacji. W związku z tym też, zachodzi tutaj konieczność wykonania profesjonalnego projektu, który będzie uwzględniać wszystkie aspekty prowadzonej działalności. Do tego dochodzi konieczność zatrudnienia profesjonalnego elektryka z uprawnieniami SEP, dostosowanymi do rodzaju wykonywanej instalacji. Są to wymogi konieczne, aby instalacja nadawała się do użytku w bardzo wymagających warunkach, i nie stwarzała zagrożenia dla pracowników obiektu.

Wymagania dotyczące instalacji przemysłowej.

W tym przypadku będziemy więc mówić o elektrycznych instalacjach przemysłowych. Obciążenie takich instalacji będzie o wiele większe. W przykładowym domu czy też mieszkaniu, rzadko kiedy będziemy używać urządzeń o poborze mocy sięgającym 1 kW. Takie sytuacje będą zdarzać się podczas remontów, kiedy stosowane będą narzędzia budowlane. W przypadku przedsiębiorstw rzadko kiedy zaś będziemy korzystać z urządzeń o mniejszym poborze mocy. Tutaj z reguły wyglądać będzie to tak, iż 1kW poboru mocy to podstawa w przypadku najmniejszych urządzeń.

Aby więc instalacja w takim zakładzie mogła być bezpieczna i wydajna, przede wszystkim trzeba będzie obliczyć zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Oczywiście im większa moc tym wyższe koszty wykonania oraz późniejszej eksploatacji. Niemniej jednak w przypadku obiektów przemysłowych jest to wręcz niezbędne. Dodatkowo, trzeba będzie przygotować kompleksowy projekt instalacji, uwzględniający obciążenie na każdej linii. Dzięki prawidłowo przygotowanej analizie obciążenia oraz dzięki dobrze przygotowanemu projektowi instalacji, możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przyszłej eksploatacji instalacji.

Jak powinna być zamontowana profesjonalna i bezpieczna instalacja?

Sam montaż instalacji powinien być tutaj przeprowadzony przez odpowiednio wyszkolonego elektryka, posiadającego niezbędne uprawniani SEP. W tym przypadku nie będą to podstawowe uprawnienia, bowiem takie pozwalają na montaż instalacji niskich mocy. Musi to być więc elektryk, dla którego przemysłowe instalacje elektryczne Skoczów to rzecz codzienna. Elektryk, który na co dzień zajmuje się przemysłowymi instalacjami elektrycznym, który potrafi prawidłowo przeanalizować wszystkie kwestie związane z projektem i podejść do wykonania instalacji elektrycznej w maksymalnie bezpieczny sposób. Jakby nie patrzeć, od jakości wykonania takiej instalacji zależeć będzie późniejsze bezpieczeństwo pracujących na zakładzie pracowników. Należy więc wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi obecnie wytycznymi w tym zakresie.