Obowiązkowe ubezpieczenie

W myśl Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, oraz budynków rolnych. Co prawda wiele osób uważa ten obowiązek za bezzasadny, niemniej jednak okazuje się, iż w wielu sytuacjach, ubezpieczenie to, pozwala rolnikowi nie ponosić bezpośrednio kosztów związanych z zadośćuczynieniem osobom trzecim, które doznały szkody w wyniku działań rolnika w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Jak działa OC dla rolników?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje w tym szczególnym przypadku zarówno osobę samego rolnika, jak również innych osób, które wykonują pracę w gospodarstwie rolnym ubezpieczonego. Jest to ubezpieczenie na rzecz osób trzecich, które w wyniku działania rolnika i jego pracowników mogą doznać szkody. Dzięki ubezpieczeniu, w takich sytuacjach, rolnik obowiązany do zapłaty zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w ramach prowadzonego gospodarstwa, może koszty tego zadośćuczynienia pokryć z ubezpieczenia. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie dla samego rolnika, wobec czego jakiekolwiek próby omijania tego obowiązku raczej pozbawione są większego sensu.

Tym bardziej, iż sama wysokość ubezpieczenia wcale nie jest jakoś znacznie wygórowana. Jednym słowem obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze jest jak najbardziej zasadnym, tym bardziej, iż w toku prowadzenia gospodarstwa rolnego bardzo często może dojść do zdarzeń, w których osoby trzecie doznają szkody, czy na zdrowiu, czy to na mieniu, a z tego tytułu należeć się będzie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienie.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Kolejną kwestią wartą poruszenia jest także obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego. W tym szczególnym przypadku, ubezpieczenie będzie zapewniać rolnikowi bezpieczeństwo w razie jakichkolwiek wydarzeń losowych, w wyniku których dojdzie do poważnych zniszczeń w zabudowie rolniczej. Może to być na przykład gradobicie, silne wichury, powódź, czy też uderzenie pioruna. W przypadku braku ubezpieczenia, pokryciem szkód musiałby zająć się sam rolnik, a z reguły nie zawsze będzie on dysponować odpowiednim kapitałem, pozwalającym na natychmiastowe wykonanie napraw. Takie ubezpieczenie gospodarstw rolnych będzie w tym przypadku gwarancją, że w razie wystąpienia ww. sytuacji gospodarstwo rolne nie będzie narażone na dłuższy okres braku działania, wynikający ze względu na brak możności naprawy uszkodzonych zabudowań gospodarczych.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, można powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze stanowią bardzo dobre zabezpieczenie dla samego rolnika na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych, skutkiem czego też, za stosunkowo niewielką opłatę roczną, rolnik może czuć się na co dzień nieco bardziej komfortowo.