Prowadząc gospodarstwo o powierzchni powyżej jednego hektara i opłacając w całości lub chociażby w części podatek rolny, zachodzi dodatkowo konieczność wykupienia odpowiednich polis ubezpieczenia rolniczego. Jest to dokładnie sprecyzowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). Można w niej dokładnie wyczytać, które gospodarstwa rolne podlegają pod obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolniczych, oraz jakie to mają być formy ubezpieczeń. Oczywiście lektura ustawy nigdy nie należy do najprzyjemniejszych, toteż zawsze warto sobie tego typu działania darować i przeczytać kilka artykułów w sieci traktujących o tym zagadnieniu.

Dlaczego istnieje obowiązane wykupienia ubezpieczeń rolniczych?

Sam obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolnych powstał w wyniku tragicznej w skutkach powodzi z roku 1997. W tamtym czasie o ubezpieczeniach rolnych jeszcze w ogóle nikt nie myślał, co też dość szybko i wyraźnie zemściło się na całym sektorze. Powódź doprowadziła do ruiny tysiące gospodarstw, a co za tym idzie, cały sektor rolny stanął na skraju poważnego załamania. Tym bardziej, iż rolnicy nie byli w stanie zorganizować tak ogromnych sum na kompletną odbudowę zrujnowanych gospodarstw. Oczywiście dla państwa rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki, toteż obecny rząd nie mógł dopuści do takiej sytuacji. Wobec tego też przystąpił do działania wydając stosunkowo sporą ilość pieniędzy z budżetu państwa na ratowanie rolników w trudnej sytuacji.

Oczywiście działania przyniosły skutek i rolnictwo nie musiało borykać z tak wielkim kryzysem jaki mu wróżono. Jednakże na przyszłość należało znaleźć rozwiązanie, które w tego typu sytuacjach, nie będzie obarczać kosztami ratowania gospodarki wszystkich podatników. Tak w skrócie powstało kilka lat później obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze.
Dzięki ich wdrożeniu w formie ustawy, mamy do czynienia z prawem obowiązującym po dziś dzień. W razie jakichkolwiek zdarzeń o katastrofalnych skutkach, rolnicy posiadają wykupione ubezpieczenia, co zapewnia odpowiednie źródło finansowania na odbudowę zniszczonych gospodarstw.

Jakie ubezpieczenia rolnicze należy wykupić.

Skoro więc powstał obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolnych, ustawodawca musiał także określić ich zakres. Tak więc pojawiły się tutaj dwa ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – zapewniające finansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób trzecich poszkodowanych w toku prowadzenia gospodarstwa.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – obejmujące finansowanie strat poniesionych przez rolników w wyniku zdarzeń losowych takich jak: powódź, pożar, huragan, gradobicie, itp.

Trzeba więc całkiem wyraźnie stwierdzić, iż obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolnych, jest mimo wszystko dla rolników i dla gospodarki kraju korzystny. Zapewnia bowiem zabezpieczenie finansowe dla gospodarstw rolnych na wypadek różnych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których rolnik mógłby ponieść poważne konsekwencje finansowe.