Nowoczesne geosyntetyki

Nowoczesne geosyntetyki to bardzo ciekawe materiały budowlane. Ich zastosowanie przyczynia się przede wszystkim do wzrostu parametrów technicznych poszczególnych konstrukcji budowlanych. Trwałość realizowanych inwestycji zostaje znacznie podniesiona, nawet pomimo, stosunkowo sporych obciążeń eksploatacyjnych. Należy tutaj wręcz podkreślić, iż na chwilę obecną, nowoczesne geosyntetyki, wdrażane są w większości poważnych inwestycji budowlanych, takich jak budowa dróg czy też linii kolejowych. Niemniej jednak, trafiają one także do prywatnych zastosowań, przy pracach związanych z wykańczaniem czy też unowocześnianiem ogrodu, oraz obejścia domu.

Czym są nowoczesne geosyntetyki?

Są to materiały, wytwarzane przede wszystkim z włókien poliestrowych, polipropylenowych, czy też nawet z włókna szklanego oraz z materiałów bardziej ekologicznych, naturalnych. Każdy z nich jest skonstruowany w odpowiedni sposób tak, aby zapewniał podniesienie konkretnych parametrów technicznych, realizowanych inwestycji budowlanych. Przede wszystkim jednak, jak sama nazwa wskazuje, są one używane w przypadku konstrukcji ziemnych, gruntowych. Tak więc w przypadku budowy wszelkiego rodzaju dróg, autostrad, dojazdów garażowych, tarasów, ale również ścieżek rowerowych, wałów przeciwpowodziowych, będziemy stosować nowoczesne geosyntetyki. Bardzo często są one wykorzystywane także do zabezpieczania stromych skarp, urwisk, zboczy, a nawet w przypadku budowy składowisk odpadów. Ich zastosowanie jest więc bardzo szerokie.

Zastosowanie geosyntetyków w prywatnym wymiarze.

Poza kwestiami, zastosowania nowoczesnych geosyntetyków w przemysłowych sytuacjach, możemy się także zetknąć z ich wykorzystaniem w przypadku wykańczania obejścia domów i ogrodów. W tym przypadku, najczęściej stosowana jest geowłóknina typu TS, która charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi. Dzięki nim, może ona być stosowana jak warstwa separacji różnych typów gruntu, podbudowy, czy też w przypadku konieczności oddzielenia piasku podsypkowego od reszty podbudowy. Pozwala to na zabezpieczenie piasku przed jego wypłukiwaniem. Dzięki temu zaś, jakiekolwiek tarasy ogrodowe, czy też ścieżki, będą o wiele bardziej trwałe oraz odporne na obciążenia oraz opady atmosferyczne. W przypadku braku geowłókniny, piasek może ulegać wypłukiwaniu, co przełoży się na stosunkowo szybkie uszkodzenie nawierzchni.

Możliwe jest także jej wykorzystanie przy konstrukcji systemów drenażowych. Wynika to z faktu doskonałego poziomu przepuszczalności geowłókniny TS. W tym zakresie, tak nowoczesne geosyntetyki, zapewniają podniesienie wydajności systemu drenażowego, oraz ograniczenie kosztów jego konstrukcji wraz z wydłużeniem okresu funkcjonalności.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż nowoczesne geosyntetyki, takie jak chociażby wspomniana już geowłóknina typu TS, to przyszłość całej branży budowlany. Wdrożenie tego typu rozwiązań w większości przypadków, będzie przyczyniać się do znacznego podniesienia efektywności poszczególnych konstrukcji ziemnych, co w tym przypadku, będzie kwestią zdecydowanie najważniejszą.