Postęp technologiczny nie omija żadnej gałęzi działalności człowieka. W każdym aspekcie naszego działania, stale pojawiają się nowe rozwiązania, dzięki którym realizowane przez nas zadania stają łatwiejsze, a ich efekty trwalsze i jeszcze bardziej odporne na procesy związane z ich eksploatacją. Nie inaczej ma się sytuacja w przypadku branży budownictwa przemysłowego, gdzie od dłuższego już czasu triumf święcą geosyntetyki, czyli nowoczesne materiały, zapewniające wzmocnienie trwałości konstrukcji budowlanych. Przede wszystkim chodzi tutaj o budownictwo drogowe i kolejowe, aczkolwiek materiały geosyntetyczne są wykorzystywane także w wielu innych przypadkach.

Rodzaje stosowanych obecnie geosyntetyków.

Przede wszystkim, należy zdać sobie sprawę z tego, iż geosyntetyki to bardzo szeroka rodzina materiałów geosyntetycznych, stosowanych w bardzo zróżnicowanych warunkach. Praktycznie w każdym przypadku budowy nowej drogi, czy też linii kolejowej, możemy zastosować kilka różnych materiałów geosyntetycznych, aby ostatecznie, wykorzystując ich potencjał, wzmocnić konstrukcję realizowanej nawierzchni. Dzięki temu będzie ona trwalsza i bardziej odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia eksploatacyjne.

Materiały geosyntetyczne mają za zadanie przede wszystkim zagwarantować nam wzmocnienie struktury budowanej konstrukcji tak, aby była ona odporna na wszelkiego rodzaju obciążenia eksploatacyjne i nie tylko. Dobrze zastosowane geosyntetyki, będą także zabezpieczać konstrukcję przed działaniem czynników atmosferycznych.

Najpopularniejsze geosyntetyki stosowane we współczesnym budownictwie.

Warto sobie tutaj powiedzieć, iż geosyntetyki to bardzo duża grupa materiałów stosowanych w budownictwie inżynieryjnym. Każdy z geosyntetyków ma swoje specyficzne zadanie, do którego spełniania jest przygotowany w zakresie konstrukcyjnym. Zdecydowanie najbardziej powszechnie stosowane są obecnie następujące geosyntetyki:

  • Geosiatki – wzmocnienie warstwy podbudowy w budownictwie drogowym oraz kolejowym, zbrojenie i stabilizacja gruntów
  • Geowłókniny – wzmocnienie i stabilizacja warstwy podbudowy przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej przed wypłukiwaniem. Geowłókniny sprawdzają się także przy budowie systemów drenujących.
  • Geotkaniny – płaskie geosyntetyki o wysokiej przepuszczalności, stosowane w przypadku, kiedy zachodzi konieczność filtracji. Najczęściej w przypadku warstw drenażowych, w ochronie nabrzeży, przy budowie falochronów i wałów ochronnych.
  • Geokompozyty – połączenie kilku geosyntetyków w celu wykorzystania ich wspólnych właściwych w danym zakresie realizacyjnym.
  • Maty antyerozyjne – specjalne maty przygotowane w celu zabezpieczenia gruntu przed wypłukiwaniem. Maty antyerozyjne to doskonały sposób na zabezpieczenie nasypów ziemnych przed erozją do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności.

Oczywiście jest to tylko niewielka część, szerokiej rodziny materiałów geosyntetycznych. Znajdziemy ich znacznie więcej, jednakże te, wymienione powyżej stanowią podstawowe, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane geosyntetyki.