Zastosowanie nowoczesnych technologii klejenia z utwardzaniem poprzez napromieniowaniem spoiny UV, jest jednym z bardziej nowoczesnych rozwiązań. Zapewnia nam możliwość sprawnego i bardzo szybkiego uzyskiwania trwałej i wytrzymałej spoiny. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj jednak konieczność utrzymywania posiadanych lamp UV w dobrej kondycji technicznej. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż w celu uzyskiwania poprawnego utwardzania spoiny, niezbędne jest jej równomierne naświetlanie odpowiednią mocą. Wszystkie lampy UV do utwardzania powinny więc być zawsze sprawdzone i gotowe do pracy. Jakiekolwiek uszkodzenia i niewłaściwe działanie, będzie natychmiast przekładać się na niższą jakość utwardzanej spoiny.

Jak sprawdzać lampy UV do utwardzania?

Jednym z kluczowych aspektów będzie tutaj regularne sprawdzanie poprawności działania lamp UV do utwardzania. Oczywiście najlepiej jeśli będziemy do tego celu stosować odpowiedni sprzęt. Urządzenia do testowania poprawności pracy lamp można będzie zakupić u każdego dostawcy lamp UV. Z całą pewnością w przypadku większych obiektów produkcyjnych, będzie to koniecznością aby posiadać takowe urządzenia do testowania lamp. Chodzi tutaj o to, aby posiadane przez nas lampy UV do utwardzania zawsze były sprawdzone pod kątem poprawności działania i równomierności naświetlania. Jest to wymaga w celu utrzymania wysokiej jakości spoin. Jakiekolwiek próby utwardzania spoiny poprzez niesprawną w pełni lampę UV, będą kończyć się niemożliwością osiągnięcia odpowiedniego poziomu parametrów technicznych spoiny. W skrajnych przypadkach, po prostu w ogóle nie będzie możliwe utwardzanie spoiny. Dlatego też, regularny serwis lamp UV będzie tutaj kwestią wręcz nadrzędną. Dzięki temu będziemy mogli osiągnąć pewność wysokiego poziomu jakości przygotowywanych spoin.

Zewnętrzny serwis lamp UV.

Bardzo często wyglądać to będzie też w ten sposób, iż przedsiębiorstwa oddają posiadane przez siebie urządzenia na profesjonalny serwis lamp UV. To pozwala osiągnąć jeszcze wyższy poziom jakości. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż posiadane lampy przechodzą kontrolę w autoryzowanych i doświadczonych punktach serwisowych. Z całą pewnością pozwoli to na bardziej precyzyjny test poprawności działania danego żarnika UV.

Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, aby lampy UV do utwardzania spoin klejonych były zawsze sprawne. Aby poziom naświetlania był jednakowy na całej, naświetlanych powierzchni. Będzie to bowiem gwarancja równomiernego utwardzania spoiny. Jakiekolwiek trudności w tym zakresie będą prowadzić do wstępnego osłabiania spoiny. To zaś, oczywiście będzie skutkować tym, iż spoina od samego początku będzie osłabiona. Tak wykonana spoina będzie bardzo łatwo poddawać się poważniejszym uszkodzeniom, o czym koniecznie należy tutaj pamiętać.