geowłókniny

W nowoczesnym budownictwie inżynieryjnym, geowłókniny pełnią szalenie istotną rolę. Są to nowoczesne materiały geosyntetyczne, występujące w wielu wariantach wykonania. Stosowane są w różnym zakresie, w zależności od typu geowłókniny i jej parametrów technicznych. Obecnie mamy do czynienia z 6 typami tego geosyntetyku, które są wykorzystywane w budownictwie stosunkowo powszechnie.

Rodzaje geowłókniny wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym.

Jak już wspomnieliśmy, w użytku są zróżnicowane rodzaje geowłókniny, spełniające różnorodne zadania budowlane. Przede wszystkim jednak, zapewniają one wyraźne podniesienie efektywności konstrukcji budowlanych oraz ich odporności na obciążenia eksploatacyjne. Najpopularniejszymi na rynku typami geowłókniny są:

  • Geowłókniny typu TS – wykorzystywane głównie w zakresie budowy i unowocześniania domu i jego obejścia oraz ogrodu. Zapewnia doskonałą izolację warstw podbudowy pod kostką brukową, gwarantując niemożność jej wypłukiwania przez opady atmosferyczne. Stosowana także do budowy systemów drenażowych.
  • Geowłókniny typu P – stosowane przede wszystkim w zakresie ochrony geomembran, aczkolwiek często znajdują także indywidualne zastosowanie, przy konstrukcji systemów drenażowych.
  • Geowłókniny typu F – dwuwarstwowy geosyntetyk wykonany z mechanicznie wzmacnianych warstw geowłóknin z włókien ciągłych, polipropylenowych. Jedna warstwa jest wykorzystywana jako filtr, natomiast druga stanowi jego ochronę przed uszkodzeniami.
  • Geowłókniny typu PES – kolejny geosyntetyk stosowany w zakresie ochrony geomembran, jak również w innych zastosowaniach, indywidualnych. Wykonane z włókien poliestrowych, połączonych poprzez igłowanie, przeszywanie lub kalandrowanie.
  • Geowłókniny typu PGM 14 – wytwarzane z włókien ciągłych, polipropylenowych. Stosowane głównie przy remontach nawierzchni drogowych, gdzie skutecznie redukują naprężenia oraz uszczelniają warstwę bitumiczną.
  • Geowłókniny typu DREFON ST – włoska rodzina geosyntetyków wytwarzanych z ciętych włókien polipropylenowych oraz poliestrowych. Włókna te są dodatkowo stabilizowane przeciw działaniu promieniowania UV. Wykazują bardzo dużą odporność na rozciąganie i przebicie.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż jest to rodzina geosyntetyków, o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Mogą być wykorzystywane zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i budownictwie inżynieryjnym. Dobra oferta dostaw geowłóknin powinna uwzględniać wszystkie jej rodzaje, najbardziej popularne na danym rynku. Dzięki temu, możliwe będzie dopasowanie odpowiedniej geowłókniny do konkretnego przypadku zastosowania. Tym bardziej, iż praktycznie w każdym przypadku będzie możliwe dobranie odpowiedniej geowłókniny o dobrych parametrach technicznych, która przyczyni się do wydłużenia żywotności konstrukcji oraz znacznie podniesie jej odporność na obciążenia eksploatacyjne.