geosiatka GlassTech

Nowoczesna geosiatka GlassTech to jeden z lepszych materiałów geosyntetycznych, wykorzystywanych w procesie budowy i naprawy nawierzchni drogowych. Sprawdza się przede wszystkim do realizacji warstw asfaltowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. Wykorzystywana jest zarówno w przypadku budowy autostrad jak i wszelkiego rodzaju dróg, ulic, lotnisk, chodników czy też parkingów. Istotną kwestią, przemawiającą za tak wielką popularnością jest fakt, iż geosiatka GlassTech, może być wykorzystywana zarówno na całej powierzchni drogi, jak również na jej części lub wręcz punktowo, podczas napraw nawierzchni. Mamy więc bardzo szeroki wachlarz możliwości jej wykorzystania.

Do czego służy geosiatka GlassTech?

Jest to przede wszystkim materiał geosyntetyczny służący do zbrojenia konstrukcji nawierzchni drogowej. Może być wykorzystany zarówno w przypadku budowy nowych dróg i autostrad, jak również w przypadku przeprowadzania remontów już istniejących. Możliwe jest jej zastosowanie także w przypadku poszerzania drogi, czy też przy realizacji dylatacji mostowej. Jednym słowem, geosiatka GlassTech, może się poszczycić bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Zalecenie producenta jest w tym przypadku stosowanie geosiatki GlassTech do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych, układanych na gorąco. Niemniej jednak, geosiatka GlassTech, sprawdzi się także w przypadku innych rozwiązań technologicznych, zarówno przy budowie nowych nawierzchni, jak i przy remoncie starych, już eksploatowanych.

Czy warto inwestować w Geosiatki GlassTech?

Z cała pewnością jest to materiał geosyntetyczny, zapewniający nam bardzo korzystne warunki realizacji nowych inwestycji drogowych. Wykorzystując geosiatki GlassTech, możemy liczyć na podniesienie poziomu żywotności nowo budowanych dróg i autostrad, co oczywiście przekłada się na realne oszczędności. Dzięki tego typu inwestycjom, pierwsze prace remontowe na nowo budowanych odcinkach dróg i autostrad, można znacznie oddalić w czasie, co przynosi dodatkowe korzyści. Szacunkowo, możemy powiedzieć, iż geosiatka GlassTech, wykorzystana do zbrojenia konstrukcji pod nową budową drogą, będzie zwiększać jej żywotność o około 15-25%. Oczywiście będzie to uzależnione od poziomu eksploatacji i warunków w jakich będzie nawierzchnia eksploatowana.

W każdym jednak razie, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań, sprawia, iż nawierzchnia drogowa jest o wiele bardziej odporna na obciążenia eksploatacyjne, dzięki czemu jej żywotność ulega znacznemu wydłużeniu.

Podsumowanie.

Reasumując, możemy powiedzieć, iż geosiatka GlassTech, to materiał niesamowicie korzystnie wpływający na jakość realizowanych dróg i autostrad. Wdrożenie tego typu rozwiązań, pociąga co prawda za sobą pewne koszty, niemniej jednak musimy pamiętać, iż w zamian za to, zapewnia dodatkowe zyski w postaci dłuższego czasu bezproblemowej eksploatacji nawierzchni drogowej. Jest to więc jak najbardziej opłacalne, aby geosiatka GlassTech, była jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych, nowo budowanych dróg i autostrad.