Geokompozyty to nic innego jak połączenie kilku rodzajów materiałów geosyntetycznych w jeden, celem wykorzystania ich właściwości. Najczęściej wykonywane są z geosiatek, geotkanin, geomembran, geowłóknin, geowykładziny bentonitowych czy też z geopianki. Oczywiście poszczególne materiały geokompozytowe dobierane są w taki sposób, aby ich właściwości przyczyniały się do wzmocnienia konstrukcji danej inwestycji budowlanej. Można więc powiedzieć, iż dzięki wdrożeniu geokompozytów, możliwe jest jeszcze łatwiejsze podnoszenie trwałości oraz wytrzymałości konstrukcji budowlanych, szczególnie zaś konstrukcji gruntowych. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby mieć podstawową wiedzę w zakresie stosowania geokompozytów we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Jak dzielimy geokompozyty?

Bardzo ważną kwestią jest to, aby umiejętnie podzielić geokompozyty na poszczególne grupy wynikające z ich konstrukcji oraz przeznaczenia. Jest to zdecydowanie najczęściej stosowany podział tego typu materiałów, toteż warto przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej.

  • Geokompozyty do wzmacniania gruntów – składające się z geowłókniny oraz elementu wzmacniające. Przykładowo geokompozyt Polyfelt ROCK PEC – składający się z polipropylenowej, igłowanej geowłókniny wzmocnionej poliestrowymi włóknami o dużej wytrzymałości.
  • Geokompozyty do wzmacniania nawierzchni bitumicznych – konstrukcja których opiera się o włókna szklane czy też o siatkę
  • Geokompozyty pełniące funkcje drenażowe oraz uszczelniające – w których rdzeń geokompozytu połączony jest z geowłókniną, a w przypadku geokompozytów uszczelniających, dodatkowo zastosowana jest jeszcze geomembrana
  • Geokompozyty przeciwerozyjne – wykonywane z mat przeciwerozyjnych, wzmocnionych geosiatką. Tego typu materiały spełniają funkcję zabezpieczającą przed erozją gleb na skarpach i nasypach budowlanych, nachylonych do powierzchni pod znacznym kątem.

Zalety stosowania geokompozytów.

Trzeba tutaj oczywiście podkreślić, iż geokompozyty niosą za sobą konkretne korzyści w przypadku ich zastosowania podczas realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych. Ich funkcjonalność jest o wiele szersza i bardziej wyraźna niż w przypadku klasycznych, pojedynczych materiałów geosyntetycznych. Dlatego też, ich wykorzystanie w wielu kwestiach staje się bardziej popularne niż ma to miejsce w kwestii klasycznych, pojedynczych materiałów geosyntetycznych.

Generalnie rzecz ujmując, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż geokompozyty to materiały wnoszące do branży budowlanej zupełnie nowe możliwości. Mimo tego, iż ich wdrożenia wyraźnie podnosi koszt realizacji poszczególnych inwestycji, to jednocześnie zyskujemy ogromną możliwość do podniesienia trwałości całej konstrukcji, i to w bardzo wyraźny sposób. Trzeba więc przyznać, iż geokompozyty w tym przypadku, zapewniają nam o wiele lepsze możliwości w branży budowlanej.